slana voda

Kako radi omekšivač vode?

Svi omekšivači vode na bazi soli koriste postupak izmjene iona za stvaranje meke vode. Unutar omekšivača vode nalazi se posuda sa zrncima ionske mase. Tvrda

PRIJAVA