Odabir kućnog omekšivača vode

Cijeli asortiman aqua3m omekšivača ima priključke upravljačke glave od 1“ što olakšava jednostavnost priključivanja na postojeću mrežu, pogotovo ako se radi o kućanstvu sa više tuševa, kupaonica ili veći broj priključnih točaka, a ukoliko dođe do proširivanja kapacitete u vašem kućansvu postojeći uređaj se lako zamjenjuje novim većeg kapaciteta. Također, s omekšivačima vode od 1“ pad tlaka će sigurno biti manji, što znači da će i vodeni mlaz tuša biti snažniji.

Odaberite optimalnu veličinu omekšivača vode na temelju količine ionske mase iz donje tablice.  

Možemo reći da ako je kapacitet omekšivača vode veći, rjeđe će se regenerirati, te će potrošnja vode i soli biti ekonomičnija. Preporučujemo da ne kupujete omekšivač vode s manjom količinom ionske mase od preporučenih vrijednosti u tablici.

 

Tablica za odabir omekšivača vode na temelju količine ionske mase/mjesečne potrošnje vode

Tablica za odabir omekšivača vode na temelju količine ionske mase Mjesečna potrošnja vode
1-3 ukućana

5-10 m3/mj

3-4 ukućana

10-15 m3/mj

 

4-6 ukućana

15-20 m3/mj

6-8 ukućana

20-30 m3/mj

8-12 ukućana

30-55 m2/mj

Tvrdoća vode Niska (1-12 °dH) Aqua3m8 Aqua3m15 Aqua3m15

ili

Aqua3m25

Aqua3m25 Aqua3m25

ili

Aqua3mS30

Srednja (13-18°dH) Aqua3m15 Aqua3m15

ili

Aqua3m25

Aqua3m25 Aqua3m25 Aqua3mS45
Visoka (>19°dH) Aqua3m15

ili

Aqua3m25

Aqua3m25 Aqua3m25 Aqua3mS30 Aqua3mS45

°dH – njemačka tvrdoća

 

Aqua3m omekšivači vode

Model Priključak Litara ionske mase
Aqua3m 8 1“ 8
Aqua3m 15 1“ 15
Aqua3m 25 1“ 25
Aqua3m S30 1“ 30
Aqua3m S45 1“ 45

 

Ukoliko i dalje niste sigurni koji će uređaj za omekšavanje vode odgovarati Vašim potrebama ili trebate uređaj sa većim kapacitetom slobodno nas kontaktirajte, rado ćemo Vam pomoći.

 

PRIJAVA