Kako mogu znati imam li tvrdu vodu?

Tvrda voda se obično manifestira na nekoliko načina. Ostavlja bijeli talog iza sebe gdje god voda isparava. Kad tvrdoća reagira sa sapunima i deterdžentima iza sebe ostavlja ljepljivu sapunicu, a u sustavima grijanja tople vode iza sebe ostavlja trag kamenca.

PRIJAVA